Video, Highlight trận đấu Manchester City vs Real Madrid – UEFA Champions League – ngày 18-05-2023

[1 – 0]

[2 – 0]

[3 – 0]

[4 – 0]
Rate this post

Video liên quan: