Video, Highlight trận đấu Inter Milan vs Benfica – UEFA Champions League – ngày 20-04-2023

Highlights

[1 – 0]

[1 – 1]

[2 – 1]

[3 – 1]

[3 – 2]

[3 – 3]
Rate this post

Video liên quan: